Mitä on hyvinvointi?

Kun hyvinvoinnista puhutaan ”virallisissa” piireissä, niin kyse on usein tilastollisesti mitattavasta käsitteestä, joka pohjautuu pitkälti tuloihin, elinoloihin ja -ympäristöön sekä sairauksien määrään. Suomea kutsuttaessa hyvinvointiyhteiskunnaksi käytännössä tarkoitetaan sitä, että valtio harjoittaa politiikkaa vaikuttaakseen näiden määrään kansalaisten keskuudessa. Vaikka tässä onkin perää, niin se on kuitenkin hyvin suppea käsitys asiasta.

Hyvinvoinnin määritelmä

Omassa sanastossani hyvinvointi tarkoittaa ensisijaisesti henkilökohtaista, koettua tyytyväisyyttä ja elämänlaatua. Se on siis jotain, mitä voi vain itse mitata ja arvioida. Kyse ei ole mistään yksittäisestä asiasta, vaan jokapäiväisen elämän mielekkyydestä ja helppoudesta. Kaikki ihmiset kokevat haasteita, huonoja päiviä, stressiä tai väsymystä silloin tällöin — aidosti hyvinvoiva ihminen jaksaa näistä huolimatta. Mielestäni hyvinvoinnin miltei-synonyymi onkin onnellisuus, eli tunne siitä, että kaikki on loppujen lopuksi hyvin. Monet puhuvat hyvinvoinnista puhtaasti fyysisenä asiana; sairas ihminen ei ole hyvinvoiva. Tämä on näkökulmastani kuitenkin melkein ilkeästi sanottu; esim. synnynnäisen sairauden omaava henkilö suljetaan näin pois kokonaan hyvinvoinnin piiristä. En aio kuitenkaan kieltää kehon terveyden tärkeyttä henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa, sillä nämä asiat punoutuvat yhteen. Ruokavalio ja liikunta pitävät ruumiin terveenä, mikä auttaa jaksamaan, mikä edistää pirteyttä, joka johtaa positiivisempiin näkökulmiin ja niin edelleen. Tästä syystä aion jakaa hyvinvoinnin karkeasti eri osa-alueisiin, joita sitten käsittelen eri tavoin myöhemmissä kirjoituksissani.

Hyvinvoinnin osa-alueet

Hyvinvointi jakaantuu kolmeen pääkategoriaan: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Näillä kaikilla on omat taustatekijänsä. Fyysisen hyvinvoinnin tekijöitä ovat varsinkin uni, riittävä ravinteiden saanti ja liikunta. Psyykkisessä hyvinvoinnissa on kyse positiivisuudesta, itsetunnosta sekä tasapainoisuudesta. Sosiaalisessa hyvinvoinnissa päätekijä on oma sosiaalinen verkosto, eli perhe, ystävät, naapurit ja työkaverit. Nämä kolme kietoutuvat yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi ja ongelmat yhdessä osa-alueessa johtavat usein ongelmiin toisissa. Jokaista osa-aluetta hoitamaan löytyy erilaisia apuja ja ammattilaisia personal trainereista psykiatreihin. Varsinkin vaikeissa tapauksissa nämä ovat elintärkeitä. Uskon kuitenkin, että enemmistö ihmisten kokemista ongelmista on itsenäisesti korjattavissa, kunhan itse pystyy näkemään tilanteensa kokonaisvaltaisesti.

Fyysinen hyvinvointi

Ihmisen fyysiseen terveyteen vaikuttaa olennaisesti ruokavalio. Terveellinen ja monipuolinen ravinto varmistaa, että keho saa tarvittavan polttoaineen toimiakseen kunnolla. Kärjistettynä tämä tarkoittaa kaikkien tarvittavien aineiden, kuten proteiinin, vitamiinien ja rasvahappojen saantia. Suomessa kehotetaan syömään D-vitamiinia vähintään ravintolisän muodossa ainakin talvisin. Nykyään ihmisillä tuntuu olevan eniten ongelmia sokerin, suolan ja rasvankäytön, sekä liian yksipuolisen ruokavalion kanssa. Myös ruokailun säännöllisyyden on havaittu olevan tärkeä tekijä esim. aineenvaihdunnan kannalta. Eli ravinnon kannalta on tärkeää huomioida niin mitä, kuin milloin syö.

Toinen usein puhuttu tekijä on fyysinen aktiivisuus, eli liikunta. Mediassa on paljon fitness-ihmisiä, jotka käyvät joka päivä salilla treenaamassa ja sitten postaavat heruttelevia kuviaan eri somekanaville. Näitä katsoessa sitä helposti tuntee itsensä riittämättömäksi, rumaksi ja laiskaksi. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että fyysinen kunto ja terveys eivät ole sama kuin ulkonäkö. Paljon tärkeämpää on, että ihminen jaksaa arjessa romahtamatta täysin illan saapuessa. Rankka urheilu- tai saliharrastus ei ole pahasta, mutta hyvinvointia edistävään liikuntaan ei tarvitse varata suuria määriä aikaa tai resursseja. Auton tai bussin vaihtaminen pyörään, hissin vaihtaminen portaisiin ja koiran hankkiminen voivat vaikuttaa yllättävän paljon liikunnan puutteesta kärsivälle. Yksikin tunti hikoilua viikossa pitkällä aikavälillä merkitsee todella paljon.

Kolmas tekijä on uni; sen riittävä määrä ja laatu. Kaikki tietävät, että suositeltu unen määrä on 7-8 tuntia päivässä. Unen laatu tarkoittaa käytännössä sitä, että nukahtaa nopeasti, uni ei ole katkonaista ja että aamulla noustessa on virkistynyt olo. Kysymys ja haaste onkin, miten tämä saavutetaan? Yleensä unta voi parantaa erilaisilla elämäntapamuutoksilla. Vakavimmissa tapauksissa täytyy turvautua lääkitykseen. Univaje on pahimmillaan asia, joka estää ihmistä täysin toimimasta tehokkaasti.

Sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi

Sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat erillisiä, mutta hyvin läheisiä asioita. Ihmissuhteet tekevät elämästä merkityksellistä, mukavaa ja viihdyttävää, mikä tukee mielenterveyttä. Hyvä itsetunto, tasapainoinen tunne-elämä ja positiiviset ajatukset maailmasta sekä elämästä tekevät avoimemmaksi ja sosiaalisemmaksi, joka auttaa sosiaalisen verkoston rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Juuri tuo sosiaalisen verkoston ylläpito on tärkeä huomio; oli kyse sitten perheestä, ystävistä, työtovereista tai sukulaisista, näihin täytyy olla valmis käyttää aikaa — pelkkä Facebook-viestittely ei yleensä ole tarpeeksi!

Henkiseen hyvinvointiin liittyy myös vahvasti työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. Työnteko, tai äitien tapauksessa äitiys ja opiskelijoiden kohdalla opiskelu, antaa konkreettista tekemistä, kehittää ja rakentaa itsetuntoa sekä mahdollistaa yhteisöihin kuulumisen. Liika tekeminen kuitenkin kuormittaa; siksi täytyy olla aikaa myös harrastuksille, tai yksinkertaisesti itseään miellyttäville asioille. Sohvaperunana oleminenkaan ei ole pahasta sopivassa määrin!

Parasta hyvinvointia

Tässä on siis hieman valotettu ja luotu pohjaa aiheesta, josta aion tälle blogille kirjoitella. Olen viimeisen viiden vuoden aikana onnistunut kehittämään kaikkia näitä osa-alueita elämässäni ja nyt haluan jakaa kokemuksia ja mietteitäni muillekin. En väitä olevani mikään koulutettu ekspertti, mutta käytännön kokemusta kyllä löytyy! Jos edes yksi ihminen saa jotain hyötyä näistä kirjoituksistani, olen tyytyväinen. =)

–          Sanni

Vastaa